ข่าวการศึกษาล่าสุด

อัปเดต ทรงผมนักเรียน 2566 ล่าสุด

อัปเดต “ทรงผมนักเรียน 2566” ผู้ปกครองเห็นด้วยร่วมกันออกแบบ ชี้จะได้ไม่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น หลัง รมว.ศึกษาฯ ลงนามแก้ระเบียบทรงผม

จากกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกเลิกกฏระเบียบ “ทรงผมนักเรียน” นักศึกษา (เดิม) โดยให้แต่ละสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจในการออกแบบทรงผมเอง โดยอาจให้นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา สภานักเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองพอใจและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยผู้ปกครองต่างแสดงความเห็นว่า เห็นด้วยที่มีจะให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนร่วมกันออกแบบทรงผมนักเรียนใหม่ เพราะเชื่อว่าจะทำให้นักเรียน นักศึกษาพอใจ ไม่เกิดปัญหาการทำร้ายจิตใจกรณีบังคับตัดผม หรือกล้อนผมเด็กจนมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น โดยบอกว่า เห็นด้วยเป็นประชาธิปไตยดี ให้แต่ละโรงเรียนออกแบบเอง คุยกันเอง แต่ต้องผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนนั้นๆ และไม่ใช่เป็นกฎรวมหลายโรงเรียนรวมกัน แต่โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชนออกแบบเอง โรงเรียนใครโรงเรียนมันใช้กับโรงเรียนนั้นๆ เชื่อว่าเป็นทางออกที่ดี เด็กๆก็จะไม่ถูกทำร้ายจิตใจเวลาถูกบังคับให้ตัดผมสั้น และที่สำคัญมองว่าเรื่องของทรงผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนสักเท่าไหร่

ทางด้านนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังเผยว่า ดีใจที่มีการยกเลิกระเบียบนี้ เพราะเด็กๆจะได้มีความสุขกับการมาโรงเรียนมากขึ้น แต่ทั้งนี้ที่โรงเรียนของตนก็แค่ออกระเบียบว่า ถ้าเป็นนักเรียนหญิงหากไว้สั้นก็ต้องสั้นไปเลย ไม่มีหน้าม้า ให้เก็บผมด้านหน้าให้เรียบร้อย ถ้าจะไว้ยาวก็ต้องมัดให้เรียบร้อย ซึ่งก็ถือว่าเป็นอิสระอยู่แล้ว แต่เมื่อยกเลิกกฎระเบียบเดิมที่ใช้บังคับกันส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี

สำหรับ กฎระเบียบทรงผมนักเรียน ฉบับใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2566 มีการกำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนไว้กว้างๆ เพื่อให้สถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวนำไปปรับใช้เป็นข้อกำหนดประจำแต่ละสถานศึกษา

ข่าวการศึกษาล่าสุด

ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องกำหนดกฎการไว้ทรงผมของนักเรียนภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

1. นักเรียนหญิง และนักเรียนชาย สามารถไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานศึกษา

2. ข้อกำหนดในการไว้ทรงผมของนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาจะต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อน จึงจะสามารถบรรจุข้อกำหนดลงในกฎระเบียบทรงผมของนักเรียนได้

  • สถานศึกษาต้องกำหนดข้อบังคับการไว้ทรงผมของนักเรียน และระบุบทอาศัยอำนาจของกฎหมายเฉพาะมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  • จัดให้มีการรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องกฎระเบียบทรงผมนักเรียน หลังจากนั้นจึงค่อยเสนอข้อกำหนดต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
  • ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วในระบบสารสนเทศหรือบริเวณสถานศึกษา โดยต้องแจ้งให้ทุกคนในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน

ซึ่งสรุปข้อกำหนดใหม่ “ระเบียบทรงผมนักเรียน 2566” นั้น นักเรียนสามารถไว้ทรงผมยาวหรือผมสั้นก็ได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานศึกษานั้นๆ โดยข้อกำหนดเรื่องทรงผมจะมาจากความเห็นชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ส่วนข้อปฏิบัติอื่นๆ อย่าง ห้ามดัดผม ห้ามย้อมสีผม และห้ามไว้หนวด เครา ยังคงเป็นข้อฏิบัติที่ไม่ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากยึดความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเป็นนักเรียนมาเป็นหลักปฏิบัติ

ออกแบบโครงสร้าง Previous post ‘CPAC Green Solution’แท็กทีม 3 นักออกแบบไทย
เว็บ บาคาร่า Next post เว็บ บาคาร่า